El model ecològic de Grupo Kiak

Com empresa de serveis energètics, tenim experiència en la oferta de mecanismes d'entrega efectius que proporcionen la màxima quantitat de recursos d'eficiència energètica. Tenim també una àmplia experiència en disseny i implementació de diverses mesures d'eficiència, de manera que mitiguem els riscos tècnics i de rendiment i generem estalvis d'energia per als nostres clients.

En essència, actuem com a desenvolupadors de projectes d'eficiència energètica a mesura que integrem els elements de disseny, instal·lació i operació del projecte.


Àreas de cobertura
  • Hosteleria
  • Restauració
  • Salut i hospitals
  • Centres comercials
  • Indústria
  • Vivendes